Naša spoločnosť od roku 1991 ako fyzická osoba, od roku 2004 ako Spol. s r. o. ponúka kompletnú činnosť naprieč spektrom všetkých výkonových fáz v projektovej a inžinierskej činnosti. Spolu s naším tímom projektantov už vyše dve desaťročia pre investorov zhotovuje kompletnú projektovú dokumentáciu od štúdii až po realizačnú a dielenskú dokumentáciu. Samostatnou kapitolou v odbornosti spoločnosti tvorí činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti budov pre všetky druhy stavieb.