Stavby pre výrobu a služby

 • Rekonštrukcia výrobných hál EISSMANN AUTOMOTIVE, Holíč.
 • Linka MIMIC, objekt 022 Dopravný monoblok, John Manville Slovakia a.s., Trnava
 • Rekonštrukcia ČOV Púchov – I. etapa
 • Rekonštrukcia píliarskeho závodu SWEDWOOD Krásno nad Kysucou
 • Umývacia halová portálová linka pre vozidlá nákladnej, kamiónovej dopravy a autobusovej dopravy, Dunajská Streda
 • Slovenská pošta a.s., novostavba, rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových objektov, protipožiarne zabezpečenie stavieb, evakuačné plány budov, požiarnobezpečnostná charakteristika užívaných stavieb
 • Administratívno skladový objekt INEX Kopčianska ul., Bratislava
 • Mletie pieskov  KERKOSAND s.r.o., Šajdíkové Humence
 • Administratívno prevádzkova budova ROMIG Kopčianska ul., Bratislava,
 • Rekonštrukcia mestských výhrevní na spaľovanie drevnej biomasy Malacky, Senica, Myjava –  euro – fondy
 • SMC linka a centralizácia laboratórií pre mechanické  vlastnosti, SO 022 Dopravný monoblok, JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s. Trnava “.
 • Výroba plastových dielov-čistiace zariadenie emisií v odpadovom vzduchu z PÚ, Z Industries SK, Topolčany
 • Západoslovenská energetika  – rámcová zmluva na projektové práce, protipožiarne zabezpečenie stavieb, evakuačné plány budov, požiarnobezpečnostná charakteristika užívaných stavieb
 • Rekonštrukcia kuchyne Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava.
 • Rekonštrukcie školskej kuchyne na ZŠ Fandlyho 11 v Pezinku.
 • Gruppo Antolin, Premiestnenie montážnych liniek, DaK Kuster, Devínska Nová ves, Bratislava “.
 • Rekonštrukcia objektu – administratíva a pražiareň – Kávoviny, Sereď
 • Whirlpool Slovakia, Poprad-Matejovce – Kompresrová stanica
 • Západoslovenská energetika – Centrálny sklad Nitra – revitalizácia
 • Rozšírenie priestorov a vybavenie urgentného príjmu DFNsP Bratislava