Železnice a dráhy

train
 • Rušňové depo Prievidza, predĺženie haly MO–POL
 • ŽSR – EKO sklady PHM – TO Malacky
 • ŽSR – EKO sklady PHM – MDS Bratislava Vajnory
 • Pomodernizačné úpravy na trati Bratislava Rača – Trnava – Nové Mesto nad Váhom. TÚ: 2701 ŽST. Bratislava hlavná stanica – ŽST. Žilina zriaďovacia stanica
 • ZSSK, OV Nové Zámky, hala opráv pre EU vlaky – Štúdia realizovateľnosti
 • Rušňové depo Nové Zámky – naftové hospodárstvo
 • ŽST Bratislava hl. st., odstavné koľajisko – pracovisko údržby a opráv a technicko-hygienickej údržby vozňov ZSSK
 • ŽST Bratislava hl. st. – rekonštrukcia
 • ŽST Bratislava hl. st. – priestory ZSSK a.s. v rámci objektu ŽST, technicko-ekonomickej štúdie
 • ŽST Vajnory – rekonštrukcia a plynofikácia
 • Rušňové depo Bratislava hl., odstavné koľajisko – rozvody vody
 • Revitalizácia SPO Bratislava odstavné depo – prevádzkovo-opravárenská hala
 • Rušňové depo Nové Zámky – Revitalizácia objektov olejového a naftového hospodárstva
 • Komplexná revitalizácia uzlov Zvolen-Brezno-Fiľakovo, subd. Dopravoprojekt
 • Komplexná revitalizácia rušňového depa Košice, subd. SUDOP Trade
 • Rušňové depo Bratislava,  technicko – ekonomická štúdia
 • Zastávka u Brna – Elektrifikácia trate vr. PEÚ Brno – 2. etapa
 • Střelice – Zastávka u Brna – Spínacia stanica
 • Rekonštrukcia traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo) – kabelovod, PHS, IPO
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR – technologické objekty (trakčné napájacie stanice, objekty pre zabezpečovaciu a oznamovaciu techniku, výhybňa)
 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov